SZKOLENIE HOT WORK NA SKANDYNAWIĘ

 

Szkolenie hot work - prace gorące w Skandynawii

 • Hot work (prace gorące, norweskie "varme arbeider", szwedzkie "heta arbeten") to prace pożarowo niebezpieczne w których stosowane są maszyny i urządzenia wytwarzające otwarty płomień, iskry lub gorące powietrze, które mogą spowodować pożar.
 • Prace pożarowo niebezpieczne obejmują m.in. takie czynności robocze jak spawanie gazowe i elektryczne, prace z użyciem palnika gazowego, cięcie termiczne, szlifowanie oraz prace z opalarką.
 • W państwach skandynawskich (Norwegia, Szwecja, Dania, Finlandia) został wprowadzony specjalny przepis bezpieczeństwa regulujący wykonywanie prac pożarowo niebezpiecznych. W myśl tego przepisu prace gorące w miejscach podwyższonego ryzyka pożarowego mogą wyłącznie wykonywać i nadzorować pracownicy, którzy uczestniczyli w kursie hot work i posiadają ważny certyfikat hot work.

 
 

Certyfikat hot work na Skandynawię

 • Każdy pracownik, który chce otrzymać certyfikat hot work musi ukończyć kurs certyfikacyjny oraz zdać test pisemny.
 • Przykłady grup zawodowych, które są objęte systemem certyfikacji hot work na terenie Skandynawii to m.in.: spawacze, monterzy konstrukcji stalowych, szlifierze, rurarze, mechanicy, blacharze, elektrycy, hydraulicy, malarze, dekarze, pracownicy budowlani.
 • Wymóg certyfikacji hot work dotyczy zarówno pracowników stałych, jak i pracowników zagranicznych firm podwykonawczych i agencji pracy tymczasowej, które realizują kontrakty lub projekty na terenie Skandynawii.
 • Certyfikat hot work musi posiadać nie tylko wykonawca prac gorących, ale także osoba nadzorująca wykonywanie tych prac. 
 • Od 1 stycznia 2020 roku certyfikat na prace gorące jest dostępny dla kursantów w wersji cyfrowej w aplikacji BVIS. Jest to aplikacja, którą każdy kursant może pobrać z Google Play lub Apple Store i zainstalować na swoim smartfonie. 
 • Kursant może także otrzymać certyfikat w formie plastikowej karty (widoczny na zdjęciu obok) za dodatkową opłatą.
 

Kurs hot work na Skandynawię

 • Celem szkolenia hot work jest zapoznanie pracowników z przepisem bezpieczeństwa regulującym wykonywanie prac gorących w Skandynawii oraz uświadomienie im podwyższonego ryzyka pożarowego obecnego przy wykonywaniu tych prac.
 • Szkolenie hot work jest skierowane nie tylko do wykonawców prac pożarowo niebezpiecznych, ale także do pracowników nadzorujących bezpieczne wykonywanie prac gorących, czyli pełniących funkcję strażnika (ang. fire guard, nor. brannvakt).
 • Kurs hot work to szkolenie kilkugodzinne, prowadzone w języku polskim. Istnieje także możliwość przeprowadzenia szkolenia w języku angielskim lub norweskim.
 
 

Certyfikat hot work 

Po odbyciu szkolenia hot work i zdaniu testu pisemnego, uczestnik otrzymuję norweski certyfikat hot work wystawiony przez Norweski Związek Ochrony Przeciwpożarowej (Norsk brannvernforening). Od 1 stycznia 2020 roku certyfikat jest wydawany w wersji cyfrowej w aplikacji BVIS. Jest to aplikacja, którą kursant pobiera ze Google Play lub Apple Store i instaluję na swoim smartfonie. Kursant może za dodatkową opłatą wystąpić o wydanie certyfikatu w formie plastikowej karty, jak to było standardem do 1 stycznia 2020 roku.

Norweski certyfikat hot work (varme arbeider sertifikat) jest ważny przez 5 lat we wszystkich krajach skandynawskich: Norwegii, Danii, Szwecji oraz Finlandii.

 
 • Cena szkolenia hot work razem z egzaminem i certyfikatem w wersji cyfrowej to:                      890 pln netto (1095 pln brutto) / osoba.
 • Cena za dodatkowe wystawienie certyfikatu w formie karty plastikowej to 180 pln netto (221,40 pln brutto) / osoba.
 • Dla grup zorganizowanych możemy ustalić indywidualny termin szkolenia. Dla zorganizowanych grup istnieje również możliwość rabatu.
 • Szkolenie hot work organizowane jest w różnych miejscach na terenie Polski i Skandynawii. Na życzenie klienta szkolenie może także zostać przeprowadzone w miejscu i czasie przez niego wskazanym.
 
 • Szczegóły szkolenia

 • Szczegóły egzaminu

Program szkolenia hot work

 • wprowadzenie: czym są prace pożarowo niebezpieczne - definicja, statystyki, regulacje obowiązujące na terenie Skandynawii
 • teoria pożaru: zagrożenia pożarowe, różne rodzaje materiałów palnych, przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pozarów
 • środki gaśnicze, ręczny sprzęt pożarniczy i urządzenia przeciwpożarowe, praktyczne ćwiczenia gaśnicze
 • przepisy prawne z dziedziny ochrony przeciwpożarowej i prac gorących
 • przygotowanie miejsca pracy: zabezpieczenia przeciwpożarowe, dokumentacja BHP
 • procedury bezpieczeństwa w czasie wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych i środki zapobiegawcze po zakończonej pracy

 Najbliższe szkolenia hot work:

15.02.2020

Gdynia

Hotwork

1 095