FAQ

Najcześciej zadawane pytania

 • Kiedy otrzymam certyfikat hot work?

Czas oczekiwania na certyfikat hot work to około 2-3 tygodnie od daty przeprowadzenia kursu. Certyfikat hot work jest wysyłany listem poleconym na adres wskazany przez kursanta.

 • Czy mogę otrzymać zaświadczenie o zaliczeniu kursu hot work?

Tak, można uzyskać zaświadczenie tymczasowe dokumentujące udział w kursie hot work i zdanie egzaminu. Zaświadczenie tymczasowe umożliwia podjęcie pracy pożarowo niebezpiecznej w czasie oczekiwania na certyfikat hot work. Zaświadczenie może zostać wystawione w języku polskim, angielskim lub norweskim.

 • Jak odbywa się płatność za szkolenie oraz certyfikat hot work?

Można zapłacić przelewem bankowym lub gotówką podczas szkolenia.

 • Czy można otrzymać fakturę?

Tak, wystawiamy faktury VAT dla firm. Osoby fizyczne otrzymują paragon fiskalny.

 • Jak długo ważny jest certyfikat hot work?

Certyfikat hot work jest certyfikatem terminowym. Czas ważności certyfikatu to 5 lat. Oznacza to, że pracownik wykonywujący prace pożarowo niebezpieczne powinien co 5 lat przechodzić kurs hot work.

 • Czy norweski certyfikat hot work jest honorowany w pozostałych państwach skandynawskich?

Tak, norweski certyfikat jest ważny nie tylko w samej Norwegii, ale również w pozostałych państwach skandynawskich, tj. Szwecji, Danii i Finlandii. Norweski certyfikat hot work spełnia wszystkie wymogi stawiane przez firmy ubezpieczeniowe oraz związki przeciwpożarowe z pozostałych krajów skandynawskich. 

 • Czy można otrzymać duplikat certyfikatu hot work?

Tak, osoba, która była na kursie hot work w ciągu ostatnich 5 lat może aplikować o ponowne wydanie certyfikatu. 

 • Czy praktyczne ćwiczenia dotyczące użycia gaśnicy ręcznej są zawsze obowiązkowym elementem kursu hot work?

Nie, jeśli uczestnik kursu przekaże prowadzącemu zaświadczenie potwierdzające, że w ciągu ostatnich 2 lat odbył ćwiczenia dotyczące użycia gaśnicy ręcznej, jest zwolniony z części praktycznej kursu.

 • Gdzie jest organizowany kurs hot work?

Na życzenie Klienta, kurs hot work może odbyć się w różnych miejscach na terenie całej Polski, a nawet Europy. Jeśli reprezentujesze grupę zorganizowaną i chcesz abyśmy przeprowadzili szkolenie w miejscu i czasie dogodnym dla Ciebie, skontaktuj się z nami w celu omówienia szczegółów.

 • Kim jest strażnik przeciwpożarowy? 

Strażnik przeciwpożarowy (ang. fire guard, nor. brannvakt) musi towarzyszyć wykonawcom pracy gorącej, gdy nie jest możliwe zastosowanie środków zapobiegawczych, które całkowicie wyeliminują ryzyko pożaru. Strażnik winien zatrzymać prace gorące, jeśli zauważy ogień albo okoliczności sprawiające, że prace gorące stanowią duże ryzyko powstania pożaru. Osoba pełniąca funkcję strażnika musi także posiadać certyfikat na prace gorące. Strażnik przeciwpożarowy musi być obecny w miejscu pracy w trakcie wykonywania prac gorących, w czasie przerw między ich wykonywaniem, a także przez co najmniej godzinę zegarową po zakończonych pracach.  

 •  Kiedy pracownik wykonywujący prace gorące  w Skandynawii musi legitymować się certyfikatem hot work?

Pracownik musi posiadać certyfikat hot work jeśli prace będą wykonywane w miejscach w których istnieje ryzyko wystąpienia pożaru. W takich miejscach pracy mogą np. znajdować się różne materiały palne lub braki w przegrodach ogniowych. Oznacza to, że prace gorące wykorzystywane w większości przypadków prac budowlanych, remontowych, instalacyjnych lub konserwacyjnych będą wymagały certyfikatu hot work. Natomiast certyfikat hot work nie jest wymagany jeśli prace gorące są wykonywane w stałych, specjalnie przystosowanych pomieszczeniach, gdzie takie prace stanowią część codziennej działalności zakładu (np. warsztat spawalniczy). Takie pomieszczenia powinny być oddzielone od pomieszczeń w których są wykonywane inne prace i powinny one stanowić także oddzielną, zamkniętą strefę pożarową. Pomieszczenia do prac gorących powinny mieć niepalne powierzchnie.