Szkolenie hot work
na Skandynawię

Szkolenie hot work:

Hot work (prace gorące, norweskie "varme arbeider", szwedzkie "heta arbeten") to prace pożarowo niebezpieczne w których stosowane są maszyny i urządzenia wytwarzające otwarty płomień, iskry lub gorące powietrze, które mogą spowodować pożar.
 

Prace pożarowo niebezpieczne obejmują m.in. takie czynności robocze jak:

W państwach skandynawskich (Norwegia, Szwecja, Dania, Finlandia) został wprowadzony specjalny przepis bezpieczeństwa regulujący wykonywanie prac pożarowo niebezpiecznych. W myśl tego przepisu prace gorące w miejscach podwyższonego ryzyka pożarowego mogą wyłącznie wykonywać i nadzorować pracownicy, którzy uczestniczyli w kursie hot work i posiadają ważny certyfikat hot work.

Certyfikacja hot work to wymóg formalny, który dotyczy pracowników stałych a także pracowników zagranicznych firm podwykonawczych i agencji pracy tymczasowej, realizujących kontrakty lub projekty na terenie Skandynawii.

Kurs hot work na Skandynawię i certyfikat hot work:

Celem szkolenia hot work jest zapoznanie pracowników z przepisem bezpieczeństwa regulującym wykonywanie prac gorących w Skandynawii oraz uświadomienie im podwyższonego ryzyka pożarowego obecnego przy wykonywaniu tych prac.

 

Szkolenie hot work jest skierowane nie tylko do wykonawców prac pożarowo niebezpiecznych, ale także do pracowników nadzorujących bezpieczne wykonywanie tych prac, czyli pełniących funkcję strażnika (ang. fire guard, nor. brannvakt).

 

Kurs hot work to szkolenie kilkugodzinne, prowadzone w języku polskim. Istnieje także możliwość przeprowadzenia szkolenia w języku angielskim lub norweskim.

 

Każdy pracownik, który chce otrzymać certyfikat hot work musi ukończyć kurs certyfikacyjny oraz zdać test pisemny.


Przykłady grup zawodowych, które są objęte systemem certyfikacji hot work na terenie Skandynawii to m.in.:

 

Szkolenie hot work jest organizowane w różnych miejscach na terenie Polski i Skandynawii. Na życzenie klienta szkolenie może zostać także przeprowadzone w miejscu i czasie przez niego wskazanym. Dla grup zorganizowanych możemy ustalić indywidualny termin szkolenia. Dla grup zorganizowanych istnieje również możliwość rabatu. Kurs hot work może również zostać przeprowadzony w sposób zdalny. 

 

Cena kursu hot work wynosi 800 pln netto / osoba (984 pln brutto / osoba).

 

Od 1 stycznia 2020 roku certyfikat na prace gorące jest dostępny dla kursantów w wersji cyfrowej w aplikacji BVIS. Jest to aplikacja, którą każdy kursant może pobrać z Google Play lub Apple Store i zainstalować na swoim smartfonie. 

Kursant może także otrzymać certyfikat w formie plastikowej karty za dodatkową opłatą, która wynosi 200 PLN netto / osoba (246 PLN brutto / osoba).

 

Norweski certyfikat hot work (varme arbeider sertifikat) jest ważny przez 5 lat we wszystkich krajach skandynawskich: Norwegii, Danii, Szwecji oraz Finlandii.

 

         

Najbliższe szkolenie:

0000-00-00, Gdańsk
800 PLN netto / osoba
Zapisz się

Program szkolenia hot work:

Egzamin:

Skontaktuj sie z nami

Wyślij do nas zapytanie a skontaktujemy się z Tobą zwrotnie. Możesz także skontaktować się z nami pod numerem
telefonu: +48 609 667 148