Szkolenie Hot-work
czyli prace "gorące"
w Skandynawii

Szkolenie Hot-work

Hot work (prace gorące, norweskie "varme arbeider", szwedzkie "heta arbeten") to prace pożarowo niebezpieczne w których stosowane są maszyny i urządzenia wytwarzające otwarty płomień, iskry lub gorące powietrze, które mogą spowodować pożar.
 

Prace pożarowo niebezpieczne obejmują m.in. takie czynności robocze jak:

W państwach skandynawskich (Norwegia, Szwecja, Dania, Finlandia) został wprowadzony specjalny przepis bezpieczeństwa regulujący wykonywanie prac pożarowo niebezpiecznych. W myśl tego przepisu prace gorące w miejscach podwyższonego ryzyka pożarowego mogą wyłącznie wykonywać i nadzorować pracownicy, którzy uczestniczyli w kursie hot work i posiadają ważny certyfikat hot work.

Certyfikacja Hot-work to wymówg i dotyczy pracowników stałych a także pracowników zagranicznych firm podwykonawczych i agencji pracy tymczasowej, realizujących kontrakty lub projekty na terenie Skandynawii.

Kurs Hot-work na Skandynawię
i certyfikat Hot-work

Celem szkolenia hot work jest zapoznanie pracowników z przepisem bezpieczeństwa regulującym wykonywanie prac gorących w Skandynawii oraz uświadomienie im podwyższonego ryzyka pożarowego obecnego przy wykonywaniu tych prac.

Szkolenie hot work jest skierowane nie tylko do wykonawców prac pożarowo niebezpiecznych, ale także do pracowników nadzorujących bezpieczne wykonywanie tych prac, czyli pełniących funkcję strażnika (ang. fire guard, nor. brannvakt).

Kurs hot work to szkolenie kilkugodzinne, prowadzone w języku polskim. Istnieje także możliwość przeprowadzenia szkolenia w języku angielskim lub norweskim.

 

Każdy pracownik, który chce otrzymać certyfikat hot work musi ukończyć kurs certyfikacyjny oraz zdać test pisemny.


Przykłady grup zawodowych, które są objęte systemem certyfikacji hot work na terenie Skandynawii to m.in.:

 

Od 1 stycznia 2020 roku certyfikat na prace gorące jest dostępny dla kursantów w wersji cyfrowej w aplikacji BVIS. Jest to aplikacja, którą każdy kursant może pobrać z Google Play lub Apple Store i zainstalować na swoim smartfonie. 

Kursant może także otrzymać certyfikat w formie plastikowej karty za dodatkową opłatą.

Najbliższe szkolenie:

2020-03-31, Gdynia
890 PLN netto / osoba
Zapisz się

Program szkolenia

Egzamin